Regie en dramaturgie

Rostheater

Als regisseur en dramaturg is Ros Theater beschikbaar voor het regisseren van voorstellingen. Wij kunnen voorstellingen maken en regisseren vanuit tekst, maar ook vanuit improvisatie. Vanuit deskundigheid op het gebied van de theaterwetenschappen geven wij lezingen en cursussen over allerlei aspecten van het theater.

Regie
Groepen waarvoor wij bijvoorbeeld gewerkt hebben:

  • Studententheater (Groninger Amateur Theater Vereniging, GATVER) Rederijkerskamers (Nicolaas Grijp, Sappho) Openluchtspelen (Leek).
  • Ad hoc groepen bijvoorbeeld de spelers die aan de Musical Straten deelnamen (2012) en de 40 jongeren die deelnamen aan het project Bruine Bonen en Kebab (2011).
  • Voorstellingen van de jongeren groepen van de Jeugdtheaterschool.

Dramaturgie
Ros Theater is in te zetten als docent dramaturgie of theatergeschiedenis voor diverse instanties, opleidingen en theatergroepen. Voorbeelden van projecten zijn:

  • Dramaturg bij Kunst en Cultuur Drenthe voor de WVC opleiding regisseren voor het amateur theater.
  • Gastlessen op het gebied van dramaturgie en theatergeschiedenis, onder andere voor Stenden Hogeschool Groningen en het Noorderpoortcollege KTM Groningen.

Lezingen
Scholen of instellingen zetten regelmatig Ros Theater in voor lezingen. Dat kan gaan over een voorstelling, de geschiedenis van regisseurs, theatergeschiedenis, stijl en voorstellingsanalyse. Maar ook andere onderwerpen zijn mogelijk.

  • De succesvolle lezingenreeks ‘Kijken naar Toneel’ in samenwerking met het Kunstencentrum Groningen en de Stadsschouwburg Groningen van 2000-2010.
  • Lezingen 'Stuk keuze' voor amateurgezelschappen.