Opdrachtgevers

Rostheater
Het Ros Theater werkt en heeft gewerkt voor diverse opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, maar ook voor opdrachtgevers uit de niet-commerciële sector zoals scholen en verenigingen. De opdrachten variëren van het maken van een act ter vermaak bij een symposium tot het trainingsacteur zijn in lessituaties.

Lespakketten en voorstellingen
Ros Theater ontwikkelt lespakketten en voorstellingen voor leerlijnen van het basis- en voortgezet onderwijs. In opdracht van het ICO-kunstencentrum de voorstelling Fluisteringen met lessen.

Regies
Diverse amateurgezelschappen, zie verder Regie.

Dramaturgie
Bij Kunst en Cultuur Drenthe en Stenden, zie ook Dramaturgie.

Acts
Acts voor onder andere instellingen als de ABVA KABO, gemeente Grootegast, Stichting Kinderopvang Haren en Symposium Eigenwijs.

Teambuilding
Teambuilding bijeenkomsten voor diverse groepen zoals personeelsmanagers van het Casino, medewerkers van Geove zorgverzekeraars, Pleegzorg Groningen, personeel van Philips Drachten.

Trainingsacteur
Als trainingsacteur bij diverse opleidingen onder andere bij de opleiding voor Tandheelkunde in Groningen en Woningcorporatie Amsterdam.

Projecten
Voor de Stichting Aa-kerk heeft het Ros Theater samen met anderen het project Reis met Focke naar de Middeleeuwen ontwikkeld en uitgevoerd voor kinderen uit groep 5 en 6 in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken. De dag bestond uit een voorstelling met Pabostudenten, een speurtocht en workshops. Een paar honderd leerlingen van basisscholen uit Groningen hebben hieraan meegedaan en zijn afgereisd naar het kerkje in Leegkerk.

Verder

  • Workshops Verhalen vertellen voor Twoes, ICO-kunstencentrum.
  • Theaterprojecten voor kinderen uit het Blijf van mijn Lijf Huis en voor Vluchtelingenwerk.
  • Lezingen voor onder andere het Kunsten Centrum in samenwerking met de Stadschouwburg Groningen.