Kantine, High School Theatre

Een gewone schoolkantine. Een leerling zit er al omdat ie uit de klas is gestuurd. Dan gaat de schoolbel en is het pauze. De leerlingen stormen binnen en gaan genieten van hun vrije moment. Van rust is geen sprake.

Het publiek krijgt een inkijkje in de vriendschappen, verliefdheden, akkefietjes, persoonlijke gebeurtenissen en in de verveling die school ook oproept.

Voor jongeren 13-16 jaar